Bayburt Barları

Bayburt folkloru , Türk folkloru içerisinde önemli bir yer oluşturur . Halk oyunları , türküleri , manileri , masalları , ve efsaneleri ile gerçekten Türk insanının , ruh ve fikir yapısını kaderde , kıvançta , tasada bir olmanın , beraber olmanın en güzel örneklerini sergiler.

Bayburt Barları
Bayburt Barları

Bayburt yöresinde oynanan halk oyunlarına" BAR" denir . Bar sözcüğü genelde el birliği , gönül birliği ,ve beraberliğin oyun şeklindeki ifadesidir .Bar bir meydan oyunudur . El ele tutuşmuş , gönül gönüle vermiş yiğitlerin düğünde , bayramda , askere giderken kısaca her önemli günde hep aynı ruh coşkusu ile davul zurnanın eşliğinde topluca oynadıkları oyunlardır. Bayburt halk oyunları bulunduğu coğrafi yapı itibariyle çok farklı bir yapı arz eder . Doğu Anadolu ile Karadeniz Bölgesi arasında bir geçiş noktası olması nedeniyle tüm folklor değerlerinde olduğu gibi halk oyunlarında da değişik yapı oluşturmuştur .Kimi kez Karadeniz oyunları gibi hareketli ve canlı , kimi kez Doğu Anadolu oyunları gibi ağır ve vakur oynanır.

Bayburt’ta oynanan halk oyunları genelde erkek ve kadınlar tarafından ayrı, ayrı oynanır . Özellikle şehir merkezindeki düğünlerde , kapalı yerlerde oynanan oyunlarda , halk arasında"ince çalgı" diye tabir edilen Keman , Ut , Klarnet , ve Def gibi çalgılarla da oyunlar oynanmaktadır .

BAYBURT ERKEK BARLARINDAN BAZILARI
Baş bar
Baytar barı
Aşurma barı
Cantemür (Temur ağa)
Hançer barı
Hoş bilezik
Köstek barı
Kotan barı
Kut kut barı
Lazutlar
Mehmet Turan barı
Mektebin bacaları
Sallanma
Mero (şevvali)
Saç Bağı (ey gül dalı)
Sarhoş barı
Sarı kız
Sekme barı
Sıksaray
Şillo
Sürütme
Tavuk barı
ers ayak
Tiliko
Tillara
Veysel barı (Dört ayak)
Yılan inceden öter
Umudun barı
II. Bar
Kuşburnu pirlenirmi
Papuri
Deli kız
Hoynarı
Dello
Daldalar
Serçe

BAYBURT KADIN BARLARINDAN BAZILARI
Yılan inceden öter
Saç bağı
Kuşburnunun kurusu
Kuşburnu pirlenirli
Veysel barı
Serçe
Koçları vurdum dereye
Tiliko
Şillo
Hanım barı (dur yerinde)
Deli kız
Gelin gel bara
Lazutlar