Yazarlar

Ali Cevad’ın Eserinde Bayburt Tasviri

Ali Cevad’ın Eserinde Bayburt Tasviri

Ali Cevad, Osmanlı'nın son döneminde yaşamış bir Tarihçi ve Coğrafyacı olarak bilinir....

Osmanlı’da Vakıf Geleneği ve Bayburt Vakıfları

Osmanlı’da Vakıf Geleneği ve Bayburt Vakıfları

Vakıflar, tarih boyunca Türk-İslam dünyasında toplumsal hayatın en önemli unsurlarından...

Erzurum’un Bayburt’a Bağlılığı ve Bayburt’un Sancak Oluşu Meselesi Üzerine

Erzurum’un Bayburt’a Bağlılığı ve Bayburt’un Sancak Oluşu...

Erzurum’un Bayburt’a Bağlılığı ve Bayburt’un Sancak Oluşu Meselesi Üzerine

Şair Zihnî’nin Bilinmeyen Bir Kaç Yönü

Şair Zihnî’nin Bilinmeyen Bir Kaç Yönü

Türk Edebiyat tarihinde ismi doğduğu şehirle özdeşleşen ender insanlardan biridir...

Bayburt’un Yetiştirdiği Büyük Fıkıh Alimi Ekmelüddin El Baberti

Bayburt’un Yetiştirdiği Büyük Fıkıh Alimi Ekmelüddin El...

Ekmelüddin El Baberti tanınmış Hanefî fakihidir.

Yavuz Sultan Selim Hanın İran Seferi ve Bayburt’ta Osmanlı İdaresi

Yavuz Sultan Selim Hanın İran Seferi ve Bayburt’ta Osmanlı...

Bayburt, tarihte birçok medeniyetin hüküm sürdüğü bir şehir olmuştur. 1071 Malazgirt...

Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti

Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti

Bayburtlu, yokluğun ve açlığın ne demek olduğunu çeşitli zamanlarda tecrübe etmiş...

Osmanlı Padişahı 4. Murat Sünür Ovası’nda

Osmanlı Padişahı 4. Murat Sünür Ovası’nda

Tarihi geçmişi çok eskiye dayanan Bayburt, 1635 yaz başında çok heyecanlı günler...

İz Bırakma Arzusu ve Vandalizm

İz Bırakma Arzusu ve Vandalizm

İnsanoğlunun en büyük korkularından biri belki de en büyüğü ölme, unutulma, yok...

Tarihten Bir Kesit 1893 Yılı Kıtlığı ve Bayburtlular

Tarihten Bir Kesit 1893 Yılı Kıtlığı ve Bayburtlular

Bundan bir iki yıl öncesinde televizyonların baş gündemi “küresel ısınma” idi. İklimlerin...

İki İngiliz Seyyahın Gözüyle Bayburt

İki İngiliz Seyyahın Gözüyle Bayburt

9 yüzyılda Bayburt'un, çevresiyle ulaşımını sağlayan önemli iki ana yol vardı. Bunlardan...

Kaymakam Mehmed Hüsnü Bey’in Hazırladığı İstatistiğe Göre 1898’de Bayburt

Kaymakam Mehmed Hüsnü Bey’in Hazırladığı İstatistiğe Göre...

19. Yüzyıl sonları gerek dış politika gerek içteki gelişmeler açısından Osmanlı...

Bayburt’ta Yetişmiş Büyük Devlet Adamı Akkoyunlu Kutlu Bey

Bayburt’ta Yetişmiş Büyük Devlet Adamı Akkoyunlu Kutlu...

Bayburt tarihinin hangi dönemine bakılsa mutlaka büyük bir değere rastlanıyor. Tarih...

Bayburt Adının Kaynağı

Bayburt Adının Kaynağı

Ortaçağlarda ve erken Osmanlı dönemlerinde çok büyük bir öneme sahip olan şehrin...

Tarihten bir kesit Bayburt’ta Esnaf Çerçi Rekabeti

Tarihten bir kesit Bayburt’ta Esnaf Çerçi Rekabeti

Tarihte çağ kavramı, insanlığın tarihî hadiseleri algılamasında önemli bir mihenk...

Ziyaîye Kütüphanesi ve Buradaki Kitapların Akıbeti

Ziyaîye Kütüphanesi ve Buradaki Kitapların Akıbeti

Tarihî yönden büyük bir zenginliğe sahip olan Bayburt'un aynı zamanda kültürel yönden...