Cirit Oyunu

At üstünde,iki tarafın karşılıklı dizilerek,birbirlerine atılan değneklerle oynan eski bir Türk sporudur.

Cirit Oyunu
Cirit Oyunu

Bu oyun Türklerin Anadolu'yu zaptetmelerinden sonra yaygın hale gelmiştir. Bayburt'ta ilk CİRİT OYUNU, Mugisiddin Tuğrul Şahın kaleyi onarması sırasında oynanmıştır. Hicri 610 ve Miladi 1092 yılından itibaren her cuma günü düzenlenen şölenlerde CİRİT Oyunu birinci sırayı almıştır.

Bir söylentiye göre Revan Seferi'ne giderken Bayburt'a uğrayan Padişah 4. Murat onuruna düzenlenen şölenlerde Cirit oyunlarına önemli yer verilmiş sonunda Padişah tarafından oyuncular ödüllendirilmişlerdir.

Bayburt'ta yıllar yılı bu oyun ananevi bir oyun şekline dönüştüğü için,hali vakti yerinde olanlar için güzel ve soylu at yetiştirmek ve iyi binici olmak bir bakıma en başta gelen uğraşılar arasında sayılmakta idi. Zamanla bu sporda önemini kaybetti ve Bayburt'ta artık Cirit Oyunları oynanmaz oldu.Şimdi ise sadece kurtuluş ve şölenlere mahsus bir oyun haline geldi.