Elisa Kitap Söyleşilerinde Bu Hafta İlhanlılar Zamanında İran'da Tasavvufun Tarihi Süreci konuşuldu.

ELİSA KİTAP SAHAFTA KÜLTÜR TARİH SÖYLEŞİLERİNDE İlhanlılar zamanında İran'da tasavvufun tarihi süreci Özkan Dayı tarafından anlatıldı

Elisa Kitap Söyleşilerinde Bu Hafta İlhanlılar Zamanında İran'da Tasavvufun Tarihi Süreci  konuşuldu.
Bayburt Elisa Kitap Söyleşileri
Elisa Kitap Söyleşilerinde Bu Hafta İlhanlılar Zamanında İran'da Tasavvufun Tarihi Süreci  konuşuldu.
Elisa Kitap Söyleşilerinde Bu Hafta İlhanlılar Zamanında İran'da Tasavvufun Tarihi Süreci  konuşuldu.
Elisa Kitap Söyleşilerinde Bu Hafta İlhanlılar Zamanında İran'da Tasavvufun Tarihi Süreci  konuşuldu.
Elisa Kitap Söyleşilerinde Bu Hafta İlhanlılar Zamanında İran'da Tasavvufun Tarihi Süreci  konuşuldu.
Elisa Kitap Söyleşilerinde Bu Hafta İlhanlılar Zamanında İran'da Tasavvufun Tarihi Süreci  konuşuldu.
Elisa Kitap Söyleşilerinde Bu Hafta İlhanlılar Zamanında İran'da Tasavvufun Tarihi Süreci  konuşuldu.
Elisa Kitap Söyleşilerinde Bu Hafta İlhanlılar Zamanında İran'da Tasavvufun Tarihi Süreci  konuşuldu.
Elisa Kitap Söyleşilerinde Bu Hafta İlhanlılar Zamanında İran'da Tasavvufun Tarihi Süreci  konuşuldu.

"Büyük Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu Cengiz Han devlet teşekkülünü vücuda getirdikten sonra hızlıca sınırlarını genişletmiştir. Farklı devletler ile ilişkiler içerisinde olan Cengiz Han bu devletler ile olan ilişkilerini dönemin siyasi ve ekonomik şartlarına göre dizayn etmiştir. Harzemşahları Otrar Savaşı'nda mağlup ettikten sonra devleti hem garpta hem de şarkta önemli derecede büyümüştür. Cengiz Han yasaları gereği farklı dine mensup toplumlara karşı hassasiyetle yaklaşmıştır."

Cengiz Han'a dair bir bilgilendirme ile katılımcılara konuyu anlatan Özkan Dayı, daha sonra İlhanlılar Zamanında Tasavvuf adlı kitabından Tasavvuf'un tarihi oluşumu, tasavvufun gelişimi ve tasavvuf ekolleri hakkında bilgilendirme yaptı.  Dayı, daha sonra Bayburt'ta tasavvuf ve bazı tasavvuf ehli insanlar hakkında bilgilendirmede bulundu.

İlhanlı Devleti'nin göçebe devlet statütsünden merkezi devlet statüsüne geçtikten sonra bölgede ki tasavvuf zümrelere karşı İlhanlı Devleti'nin politikası ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Dayı daha sonra İlhanlı Devleti'nde önemli devlet adamlarının tasavvuf ile olan bağlantılarını ve bu önemli devlet adamlarının sayesinde bölgede ki tasavvuf ekollerinin gelişimi ile ilgili İlhanlılar Zamanında Tasavvuf kitabı ışığında bilgiler verdi.

Daha sonra Özkan Dayı: "İran'da bulunan ve Moğol zulmünden kaçan önemli tasavvuf ehlinin Anadolu'ya göç ettiğini ve bu durumun Anadolu'da İslam'ın yayılmasının önünü açtığını söyledi.  Mevlana Celaleddin Rumi gibi büyük şahsiyetler Moğol zulmünden kaçarak Anadolu'ya gelmiş ve Anadolu'da tasavvuf hareketleri hızlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında Dayı, Ortaçağ dönemi ana kaynaklarında hükümdar portresinden bahsetti. Emir Timur dönemi ile ilgili kaynaklar hem şahsiyeti ile ilgili hemde siyasi tarih ile ilgili farklı bilgiler vermektedir. dedi.

Özellikle dikkat çektiği 9-13. yüzyıllar arasında ciddi bir çalışmanın olmadığını tespit eden Dayı;İlhanlılar Zamanında Tasavvuf bu alanda bir boşluğu doldurduğunu düşündüğünü söyledi.  Dayı, tarih araştırmacılarının artık siyasi tarih değil kültür tarihi alanına yönelmesi gerektiğini de ekledi. Kitabın hazırlanış süreci ile ilgili bilgiler verirken: kitabın hazırlanışında İran'dan önemli kaynaklara bizzat giderek  temin ettiğini ve hazırlanış sürecinde büyük bir emek verdiğini de ekledi.

Bayburt Elisa Kitap Sahaf, etkinlikleri adı altında yapılan program dahilinde kendisine teşekkür belgesi takdim edildi. Kendisi de  Bayburt Elisa Kitap Sahaf'a iyi niyet temennilerinde bulundu ve program sona erdi.