Anasayfa  |  Sık Kullanılanlara Ekle  |  Reklam  |  İletişim  |  Künye  |  Site Haritası
 
video

Yedi Türlü Kalemin Mâliki

Emanet BY
16 Mart 2014 - 08:38
Okunma : 62517
Yorumlar : 0

"Y e d i T ü r l ü K a l e m i n M â l i k i" Bayburtlu Zihnî'yi tanımak; ancak onun hayatını ve eserlerini okuyup anlamaktan geçer.... Erzurum Lisesi'nde öğrencilik yıllarımızda edebiyat öğretmenimiz, ...... özellikle Bayburtlu öğrencileri Zihnî'den sözlü sınava tabi tutardı... Yıllarca ders kitaplarımızda okutulan:

"Vardım ki yurdundan ayağ göçürmüş...
Yavru gitmiş ıssız kalmış otağı
Camlar şikest olmuş meyler dökülmüş
Sakiler meclisden çekmiş ayağı"

mısraları ile başlayan koşmasını bilmeden, öğrenmeden edebiyat
dersinden geçilemezdi...
Öyle ya, kendi yöresinin kültür değerlerini, şairlerini bilmeyenler,
özümsemeyenler başkalarını ne bilebilirdi?...
Gerçekten Bayburtlular olarak hangimiz Zihnî'nin koşmalarından birkaç
mısraı; gazellerinden birkaç beyti doğru-dürüst ezbere okuyabiliyoruz ki?...

Bayburtlu Zihnî kendisini:
"Her kemâl-i hünerin sâlikiyim
Yedi türlü kalemin mâlikiyim"
diye tanımlasa da, biz onu gün ışığına çıkmış,
1-Dîvân-ı Zihnî,
2-Sergüzeştnâme-i Zihnî,
3-Kitâb-ı Hikâye-i garîbe adlı eserleriyle tanıyoruz...
Eserlerinin gün ışığına çıkarılmasında emeği geçenleri başta merhum,
Prof.Dr.Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu hocamızı asla unutmamalıyız...

Zihnî'nin ömrü, çoğunlukla Bayburt dışında geçmiştir...
Dürüst bir devlet memuru olarak geçimini, hak ettiği maaşla sağlamıştır.
Siyasetten uzak durmuş ancak haksızlık, hukuksuzluk ve yolsuzluklarla
mücadele etmiştir...

Bayburtlu Zihnî, çok yönlü bir şairdir.
Halk şairi olarak tanınmasına rağmen aslında o, dîvân şairidir.
Aruz vezni ile yazdığı naat ve gazellerinde Arapca,
Farsca sözcükleri oldukca çok kullanmıştır.
Onu anlamak ve okumakta zorlanmamızın belki bir nedeni de
bu olsa gerek...
Zihnî, hiciv ustası olmakla birlikte, aynı zamanda bir gurbet şairidir.
Bayburt dışında yaşadığı sürece, yüreği Bayburt sevgisi
ve özlemiyle doludur.

"Kör olsun gurbetin kahrı bitmedi
Gidemem vatana çilem bitmedi"

mısraları ne kadar sitemkâr ise, aşağıdaki koşması da o kadar
hasret yüklüdür:

Erzurum'dan esip gelen sabâlar
Varın görün Bayburd bağı hardadır
O yâr ülkesinin bahârı mıdır
Yahşı mıdır yâr otağı hardadır

Felek bülbülünden cüdâ düşürmüş
Öz bülbülün özge bağa aşurmuş
Mecnûn olmuş Leylâ'sını şaşırmış
Gezer amma bilmez dağı hardadır

Müjde sabâ o dil-dâre gidipsen
Üç gonceli gül-i'zâre gidipsen
Zihnî hara ne diyâre gidipsen
Toprak harda üstâd çağı hardadır
Zihnî

Bayburtlu Zihnî''yi yeni nesillere tanıtmak,
onu gönüllerde yaşatmak hepimizin görevi olmalıdır
Zira Zihnî, Bayburt'suz olamadı, yaşayamadı.
Bayburt da Şair Zihnî'siz nasıl var olabilir ki!?...

EMANET BY & TANDIRBAŞI YAZILARI

 
  Yorumlar


Henüz kayıtlı yorum yoktur ....

icon BAYBURT REHBERİ
icon Önemli Telefonlar icon Siyaset icon Tarihçe
icon Vakıf ve Dernekler icon Coğrafi Yapı icon Ekonomi
icon Gezilecek Yerler icon Şairler icon Spor
icon Dede Korkut icon Sanatçılar icon Türküler
icon Kitaplar icon Yemekler icon Barlar
icon Yerel Kıyafetler icon Bayburt Taşı icon Oyunlar
icon Nöbetçi Eczaneler icon Sağlık icon Eğitim

 Köşe Yazıları
 
 Foto Galeri
 
 Video Galeri