Etiket: Kaymakam

İnsana Dair
Bayburt Kaymakamı Şehit Nusret Bey

Bayburt Kaymakamı Şehit Nusret Bey

İdamı Edilen Bayburt Kaymakamı Nusret Bey Nusret Bey 19 Nisan 1914'de Bayburt kaymakamlığına...